Mittalaude poikkileikkaus
 
Kulmalaude poikkileikkaus